5/5 - (1 bình chọn)

Chương trình Học nghề California được xây dựng để cung cấp cho cá nhân với kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực làm tóc, trang điểm. Đây là một chương trình rất phù hợp có một khởi đầu tuyệt vời dành cho người Việt mới sang Mỹ và không có tay nghề hoặc bằng cấp. Để giúp đỡ các thí sinh tham gia chương trình, Khởi Nghiệp Tại Mỹ sẽ cung cấp các câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất, được cập nhật mới nhất vào năm 2024.

Tôi muốn trở thành một Người Học Nghề, tôi cần phải làm gì?

Tôi muốn trở thành một Người Học Nghề, tôi cần phải làm gì?
Tôi muốn trở thành một Người Học Nghề, tôi cần phải làm gì?

Đáp: Điều đầu tiên quý vị cần làm là tìm một cơ sở bảo trợ chương trình. Vui lòng xem lại danh sách Các Cơ Sở Bảo Trợ Chương Trình Được Phê Duyệt trên trang Thông Tin Học Nghề tại trang web http://www.barbercosmo.ca.gov/.

Tôi có phải trả bất cứ chi phí nào để trở thành Người Học Nghề không?

Đáp: Hội Đồng yêu cầu một khoản phí cấp giấy phép là $25,00 cho giấy phép học nghề của bạn. Cơ sở bảo trợ chương trình của bạn sẽ tính thêm các khoản phí bổ sung.

Tôi sẽ phải trả những loại phí nào khác?

Đáp: Hội Đồng khuyến nghị bạn liên hệ với các tổ chức bảo trợ chương trình tiềm năng để tự tìm hiểu về các chi phí có thể phát sinh mà bạn cần trả trước khi tham gia chương trình học nghề. Các chi phí này có thể bao gồm việc đăng ký với tổ chức bảo trợ chương trình, các thiết bị và sách giáo trình cần thiết cho việc học của bạn.

Có thể bạn quan tâm:  Chi tiết quy trình 10 Bước để Nhập Quốc tịch Hoa Kỳ

Tôi có thể trở thành Người Học Nghề Làm Móng hoặc Thẩm Mỹ không?

Đáp: Hiện tại, các chương trình học nghề chỉ áp dụng cho việc trở thành Thợ Làm Tóc, Chuyên Viên Trang Điểm và Chuyên Viên Điện Phân. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành Thợ Làm Móng hoặc Chuyên Gia Thẩm Mỹ, bạn cần liên hệ với một trường thẩm mỹ để tìm hiểu về các khóa học phù hợp.

Nếu tôi hiện đang theo học tại một trường dạy nghề Làm Tóc hoặc Trang Điểm được Hội Đồng phê duyệt và muốn trở thành người học nghề, tôi có thể áp dụng số giờ học tại trường của mình vào số giờ mà chương trình học nghề yêu cầu không?

Đáp: Không, số giờ làm việc và hoạt động của bạn tích lũy trong một trường dạy nghề Làm Tóc hoặc Trang Điểm được Hội Đồng phê duyệt không thể chuyển đổi sang chương trình học nghề.

Số Giờ Đào Tạo Liên Quan (RTH) có được bao gồm trong 3,200 giờ Đào Tạo Tại Chỗ (OJT) của tôi không?

Đáp: Không, số Giờ Đào Tạo Liên Quan (RTH) của bạn vượt quá 3,200 giờ Đào Tạo Tại Chỗ (OJT). Các giờ RTH này được thực hiện trong môi trường lớp học bởi cơ sở bảo trợ chương trình của bạn và sẽ bao gồm việc đào tạo về luật Sức Khỏe và An Toàn của California cũng như các chủ đề khác mà cơ sở bảo trợ chương trình đã đưa vào chương trình giảng dạy của họ.

Tôi được thông báo rằng tôi cần thẻ căn cước, nhưng tôi không lái xe. Tôi có thể làm gì?

Đáp: Tất cả các cá nhân, bao gồm cả những người học nghề, cần phải có thẻ căn cước hiện hành, hợp lệ, có ảnh do chính phủ cấp và phải mang theo khi làm việc tại một cơ sở. Các loại thẻ căn cước được chấp nhận bao gồm: giấy phép lái xe có ảnh (từ bất kỳ tiểu bang nào), thẻ căn cước tiểu bang (cấp bởi Cục Phương Tiện Cơ Giới của tiểu bang – từ bất kỳ tiểu bang nào), thẻ căn cước quân nhân Hoa Kỳ, hộ chiếu hợp lệ (hộ chiếu nước ngoài hợp lệ có biểu mẫu I-94 hoặc được đóng dấu cho biểu mẫu I-551 trong hộ chiếu nước ngoài hợp lệ), thẻ căn cước do Cục Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ cấp hoặc giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ.

Tôi có cần số an sinh xã hội để nộp đơn xin học nghề không?

Tôi có cần số an sinh xã hội để nộp đơn xin học nghề không?
Tôi có cần số an sinh xã hội để nộp đơn xin học nghề không?

Sổ an sinh xã hội là gì? Sổ an sinh xã hội là một tài liệu quan trọng mà mỗi công dân ở Mỹ được cấp phát bởi Cơ quan An sinh xã hội (SSA). Nó chứa thông tin cá nhân như số an sinh xã hội (SSN), tên, ngày tháng năm sinh và thông tin về lịch sử làm việc và lương của người sở hữu. SSN là một số định danh duy nhất được sử dụng để theo dõi thu nhập cá nhân và truy cập vào các dịch vụ chính phủ, chẳng hạn như các chương trình An sinh xã hội và Medicaid.

Đáp: Hội Đồng yêu cầu tất cả các đương đơn phải có số an sinh xã hội (SSN) hợp lệ hoặc số nhận dạng người đóng thuế (ITIN) hợp lệ.

Tôi có được làm việc được trả công cho khách hàng với tư cách là người học nghề
không?

Đáp: Đúng vậy. Tuy nhiên, tất cả công việc mà bạn thực hiện với khách hàng phải được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của người đào tạo mà bạn chỉ định tại cơ sở được phê duyệt được liệt kê trên giấy phép của bạn.

Có thể bạn quan tâm:  TOP 13 ý tưởng kinh doanh độc đáo kiểu Mỹ

Người đào tạo mà tôi chọn có cần phải có bất kỳ chương trình giáo dục đặc biệt nào
trước khi trở thành người đào tạo không?

Đáp: Không, bất kỳ ai có bằng cấp hành nghề Thợ Làm Tóc, Chuyên Viên Trang Điểm hoặc Chuyên Viên Điện Phân từ Hội Đồng cấp phép đều có thể trở thành người đào tạo. Người đào tạo có thể là chủ sở hữu hoặc nhân viên của một cơ sở được cấp phép và phải có uy tín tốt với Hội Đồng. Người đào tạo của bạn cần phải được cấp phép trong lĩnh vực học nghề mà bạn đã chọn (tức là cùng phạm vi hành nghề).

Điều gì sẽ xảy ra nếu người đào tạo của tôi bị ốm hoặc nghỉ phép?

Đáp: Hội Đồng yêu cầu mỗi người học nghề chỉ được làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của
người đào tạo đã được phê duyệt của mình. Nếu người đào tạo của quý vị phải nghỉ một hoặc
hai ngày do bị ốm, v.v., quý vị không thể tiếp tục làm việc nếu không có mặt người đào tạo của
quý vị. Nếu người đào tạo của quý vị phải nghỉ phép dài hạn, quý vị có thể cần phải chuyển sang
người đào tạo khác. Quý vị có thể yêu cầu một người đào tạo bổ sung vào hồ sơ của mình bất
cứ lúc nào. Tất cả người học nghề có thể có nhiều người đào tạo; tuy nhiên, mỗi người đào tạo
chỉ được giao kèm 2 người học nghề. Vui lòng liên hệ với cơ sở bảo trợ chương trình của quý
vị để thêm người đào tạo bổ sung vào hồ sơ của quý vị.

Nếu tôi quyết định rời khỏi chương trình hoặc cần nghỉ phép, tôi có thể làm gì?

Nếu tôi quyết định rời khỏi chương trình hoặc cần nghỉ phép, tôi có thể làm gì?
Nếu tôi quyết định rời khỏi chương trình hoặc cần nghỉ phép, tôi có thể làm gì?

Đáp: Nếu bạn quyết định rời khỏi chương trình vĩnh viễn hoặc trong một thời gian dài, và điều này khiến bạn không thể hoàn thành chương trình giảng dạy bắt buộc (OJT và RTH) trong thời gian giấy phép của bạn, thì cơ sở bảo trợ chương trình của bạn phải hoàn tất biểu mẫu Giấy Chứng Nhận Ngừng Tham Gia. Biểu mẫu đã hoàn thành và có chữ ký này phải được nộp cùng với giấy phép học nghề của bạn cho Hội Đồng. Số giờ OJT và hoạt động đạt được, cũng như RTH và đào tạo trước học nghề của bạn, sẽ được giữ lại trong ba năm nếu bạn quyết định ghi danh lại. Sau 3 năm, số giờ OJT và RTH của bạn sẽ không còn hiệu lực và cần phải thực hiện lại.

Giấy Chứng Nhận Ngừng Tham Gia là gì? Giấy Chứng Nhận Ngừng Tham Gia là một tài liệu mà người tham gia chương trình hoặc khóa học cần điền và ký để thông báo về quyết định của họ rời khỏi chương trình hoặc ngừng tham gia vào khóa học. Đây là một biện pháp quan trọng để quản lý và ghi chép sự thay đổi trạng thái của học viên trong hệ thống của tổ chức hoặc cơ quan quản lý chương trình. Thông tin trong Giấy Chứng Nhận Ngừng Tham Gia có thể bao gồm lý do rời khỏi chương trình, ngày rời khỏi, và bất kỳ yêu cầu hoặc thủ tục nào khác mà học viên cần thực hiện để hoàn tất quá trình rời khỏi chương trình.

Tôi có cần phải là người học nghề trong đủ hai năm trước khi tôi có thể tham gia kỳ thi cấp phép không?

Đáp: Theo luật học nghề, với chương trình học nghề kéo dài 24 tháng, sẽ không có người học nghề nào được hoàn thành việc học nghề sớm hơn 21 tháng theo Bộ Luật Quy Định California, Tiêu Đề 8, tiểu phần 224 (e), trong đó quy định một phần như sau:

Có thể bạn quan tâm:  Tỉ lệ 6/4: "Quy tắc ngầm" trong ngành nail và những sự bất cập

Để công nhận khả năng bất thường và tiến bộ trong việc nắm vững các kỹ năng của nghề nghiệp và chương trình giáo dục bổ sung và liên quan, cơ sở bảo trợ chương trình học nghề địa phương có thể giảm thời gian học nghề cho từng người học nghề xuống không quá mười hai
phết năm (12 1/2) phần trăm.

Một chương trình 24 tháng nhân với mười hai phết năm phần trăm (12,5%) bằng ba tháng. Trừ ba tháng từ chương trình 24 tháng và thời gian tối thiểu mà người học nghề có thể tham gia chương trình là hai mươi mốt tháng.

Nếu tôi hoàn thành các yêu cầu của mình trong 21 tháng, tôi có thể tiếp tục làm việc
cho đến khi giấy phép học nghề của tôi hết hạn không?

Đáp: Có, quý vị có thể làm việc miễn là giấy phép của quý vị còn hiệu lực và quý vị chịu sự giám
sát của người đào tạo và làm việc trong cơ sở mà quý vị được phép làm việc.

Tôi có thể tiếp tục làm việc sau khi giấy phép hết hạn không?

Đáp: Không. Khi giấy phép của quý vị hết hạn, quý vị không thể làm việc được nữa. Giấy phép
học nghề không được gia hạn.

Bài viết này đã tổng hợp và giải đáp chi tiết các câu hỏi thường gặp về Chương trình Học nghề California, cập nhật mới nhất năm 2024. Hy vọng những thông tin hữu ích này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chương trình và các điều kiện cần thiết để tham gia.

Chương trình Học nghề California mang đến cơ hội tuyệt vời để bạn theo đuổi sự nghiệp trong ngành làm đẹp với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn bài bản. Tham gia chương trình, bạn sẽ được đào tạo bài bản, có cơ hội thực hành tại cơ sở uy tín và được cấp chứng chỉ hành nghề sau khi hoàn thành. Hãy truy cập trang web của Hội đồng Sức khỏe & An toàn Nghề nghiệp California (https://www.barbercosmo.ca.gov/) để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình, danh sách cơ sở bảo trợ và quy trình đăng ký.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts