Rate this post

Trong năm 2024, hệ thống thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ có bảy mức thuế suất khác nhau, được áp dụng tùy thuộc vào mức thu nhập và tình trạng nộp thuế của người đóng thuế. Các mức thuế suất này là 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%. Việc xác định thu nhập chịu thuế và tình trạng nộp hồ sơ sẽ quyết định khung thuế nào áp dụng cho cá nhân và số tiền thuế mà họ sẽ nợ trong năm đó.

Theo Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017, các mức thuế suất liên bang này sẽ được duy trì cho đến năm 2025. Tuy nhiên, Cục Thuế Liên bang (IRS) có thể điều chỉnh ngưỡng thu nhập cho từng khung thuế mỗi năm để điều chỉnh với sự thay đổi của chỉ số lạm phát. Cùng Khởi Nghiệp Tại Mỹ theo dõi chi tiết qua bài viết dưới đây!

Khung thuế và thuế suất thuế thu nhập năm 2024

bảy mức thuế suất thuế thu nhập cho năm tính thuế 2024, dao động từ 10% đến 37%. Khung thuế năm 2024 áp dụng cho thu nhập kiếm được trong năm nay, được báo cáo trên tờ khai thuế nộp vào năm 2025.

Khung thuế năm 2024 (thuế đến hạn vào tháng 4 năm 2025)

Thuế suất

Đơn

Vợ chồng nộp hồ sơ chung

Kết hôn nộp hồ sơ riêng

Chủ hộ

10%

$0 đến $11,600

$0 đến $23,200

$0 đến $11,600

$0 đến $16,550

12%

$11,601 đến $47,150

$23,201 đến $94,300

$11,601 đến $47,150

$16,551 đến $63,100

22%

$47,151 đến $100,525

$94,301 đến $201,050

$47,151 đến $100,525

$63,101 đến $100,500

24%

$100,526 đến $191,950

$201,051 đến $383,900

$100,526 đến $191,950

$100,501 đến $191,950

32%

$191,951 đến $243,725

$383,901 đến $487,450

$191,951 đến $243,725

$191,951 đến $243,700

35%

$243,726 đến $609,350

$487,451 đến $731,200

$243,726 đến $365,600

$243,701 đến $609,350

37%

$609,351 trở lên

$731,201 trở lên

$365,601 trở lên

$609,350 trở lên

Khung thuế và thuế suất thuế thu nhập năm 2023

Các bảng thuế bên dưới hiển thị các mức thuế suất và khung áp dụng cho thu nhập kiếm được vào năm 2023. Đối với hầu hết những người nộp tờ khai thuế cho năm 2023, hạn chót nộp thuế là ngày 15 tháng 4 năm 2024. Nếu bạn được gia hạn trước ngày tính thuế thì thời hạn nộp đơn liên bang mới của bạn là ngày 15 tháng 10 năm 2024.

Có thể bạn quan tâm:  Đạo luật AB5 2020 tại bang California các tiệm nail cần lưu ý

Khung thuế 2023

Thuế suất

Đơn

Vợ chồng nộp hồ sơ chung

Kết hôn nộp hồ sơ riêng

Chủ hộ

10%

$0 đến $11.000

$0 đến $22,000

$0 đến $11.000

$0 đến $15,700

12%

$11,001 đến $44,725

$22,001 đến $89,450

$11,001 đến $44,725

$15,701 đến $59,850

22%

$44,726 đến $95,375

$89,451 đến $190,750

$44,726 đến $95,375

$59,851 đến $95,350

24%

$95,376 đến $182,100

$190,751 đến $364,200

$95,376 đến $182,100

$95,351 đến $182,100

32%

$182,101 đến $231,250

$364,201 đến $462,500

$182,101 đến $231,250

$182,101 đến $231,250

35%

$231,251 đến $578,125

$462,501 đến $693,750

$231,251 đến $346,875

$231,251 đến $578,100

37%

$578,126 trở lên

$693,751 trở lên

$346,876 trở lên

$578,101 trở lên

Cách thức hoạt động của khung thuế và thuế suất

Khung thuế thu nhập là gì?

Hệ thống thuế thu nhập của Hoa Kỳ là một hệ thống thuế lũy tiến, có nghĩa là những người có thu nhập cao hơn sẽ chịu mức thuế suất cao hơn và những người có thu nhập thấp hơn sẽ chịu mức thuế suất thấp hơn.

Chính phủ sử dụng các khung thuế để xác định số tiền thuế mà bạn phải trả. Mỗi khung thuế áp dụng một mức thuế suất riêng biệt cho một phần thu nhập của bạn. Các mức thuế suất này dao động từ 10% đến 37%.

Một lợi ích của hệ thống khung thuế là bạn chỉ phải trả thuế suất cao nhất (gọi là thuế suất cận biên) cho phần thu nhập nằm trong mỗi khung thuế, chứ không phải trên toàn bộ thu nhập của bạn.

Thuế suất thu nhập liên bang
Cách thức hoạt động của khung thuế và thuế suất

Ví dụ, năm 2023, nếu bạn có thu nhập chịu thuế là 50.000 USD với tư cách là một người nộp đơn, bạn sẽ trả 10% cho 11.000 USD đầu tiên, sau đó là 12% cho phần từ 11.001 USD đến 44.725 USD và cuối cùng là 22% cho phần còn lại của thu nhập chịu thuế. Tổng số tiền thuế sẽ là khoảng 6.300 USD, tương ứng với khoảng 13% của thu nhập chịu thuế của bạn, mặc dù mức thuế cao nhất của bạn là 22%. Tỷ lệ 13% này được gọi là thuế suất hiệu dụng của bạn.

Các khung thuế và thuế suất hoạt động như thế nào ở cấp tiểu bang?

Các tiểu bang có thể áp dụng các mức thuế thu nhập khác nhau so với chính phủ liên bang. Tiểu bang của bạn có thể có các mức thuế suất khác nhau hoặc thậm chí không có thuế thu nhập tiểu bang nào.

Ví dụ, Colorado có mức thuế thu nhập cố định là 4,4% đối với thu nhập chịu thuế, trong khi một số tiểu bang như Wyoming không có thuế thu nhập tiểu bang nào.

Điều này có nghĩa là người dân và doanh nghiệp có thể đối mặt với các quy định thuế thu nhập khác nhau tùy thuộc vào tiểu bang mà họ sinh sống và làm việc. Mức thuế thu nhập cũng có thể thay đổi theo từng năm do các quyết định của các quan chức và cơ quan thuế tiểu bang. Do đó, việc hiểu các quy định thuế thu nhập của tiểu bang là rất quan trọng để quản lý tài chính cá nhân và kinh doanh một cách hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm:  Bảo lãnh sang Mỹ tốn bao nhiêu tiền? Cần lưu ý những gì?
Thuế suất thu nhập liên bang
Các khung thuế và thuế suất hoạt động như thế nào ở cấp tiểu bang?

Khung thuế thu nhập có được điều chỉnh không?

Mỗi năm, tất cả các khung thuế thu nhập – tức là khoảng thu nhập nơi mức thuế suất kết thúc và bắt đầu – đều được cập nhật để phản ánh tỷ lệ lạm phát hiện tại. Những điều chỉnh này, chính thức được gọi là điều chỉnh lạm phát, là một phần quan trọng của luật thuế.

Việc điều chỉnh lạm phát có thể ngăn người nộp thuế bị đưa vào khung thuế cao hơn khi chi phí sinh hoạt tăng lên, một tình huống gọi là “leo khung”. Điều chỉnh khung thuế cũng có thể dẫn đến giảm thuế đối với những người có thu nhập không tăng theo tốc độ lạm phát.

Ví dụ, vào năm 2023, một người nộp đơn có thu nhập chịu thuế là 45.000 USD sẽ phải trả thuế suất 10% đối với 11.000 USD thu nhập đầu tiên của họ, 12% đối với phần thu nhập từ 11.001 USD đến 44.725 USD, và 22% đối với 275 USD còn lại rơi vào khung thuế cuối cùng.

Nếu thu nhập của người nộp thuế này không thay đổi vào năm 2024, họ sẽ trả 10% cho thu nhập lên tới 11.600 USD và 12% cho phần còn lại. Điều này có nghĩa là họ sẽ không còn phải trả 22% cho bất kỳ phần thu nhập nào của mình nữa. Điều này xảy ra vì ngưỡng khung thuế 12% đã được điều chỉnh lên từ 44.725 USD lên 47.150 USD, cho phép người nộp thuế này có thu nhập cao hơn từ mức thuế suất thấp hơn.

Thuế suất cận biên là gì?

Thuế suất cận biên là tỷ lệ thuế được áp dụng trên mỗi đô la cuối cùng của thu nhập chịu thuế, và thường tương đương với khung thuế cao nhất.

Ví dụ, nếu bạn là người nộp đơn độc thân vào năm 2023 với thu nhập chịu thuế là 35.000 USD, bạn sẽ nằm trong khung thuế 12%. Điều này có nghĩa là bạn sẽ trả 12% cho mỗi đô la thu nhập chịu thuế.

Thuế suất thu nhập liên bang
Thuế suất cận biên là tỷ lệ thuế được áp dụng trên mỗi đô la cuối cùng của thu nhập chịu thuế

Tuy nhiên, nếu thu nhập chịu thuế của bạn tăng lên thành 45.000 USD, phần lớn số tiền này vẫn nằm trong khung thuế 12%, nhưng các khoản thu nhập thêm vào sẽ rơi vào khung thuế 22%. Do đó, thuế suất cận biên của bạn khi đó sẽ là 22% cho những khoản thu nhập vượt quá ngưỡng của khung thuế 12%.

Thuế suất hiệu quả là gì?

Thuế suất hiệu quả của bạn là tỷ lệ phần trăm của thuế thu nhập mà bạn phải trả. Để tính toán thuế suất hiệu dụng của bạn, hãy lấy tổng số thuế còn nợ (dòng 16) trên Mẫu 1040 chia cho tổng thu nhập chịu thuế của bạn (dòng 15).

Có thể bạn quan tâm:  Mẫu W-2 là gì? Những điều cần biết về Mẫu W-2

Ví dụ, nếu tổng số thuế còn nợ của bạn là 6.300 USD (dòng 16) và tổng thu nhập chịu thuế của bạn là 50.000 USD (dòng 15), thuế suất hiệu dụng của bạn sẽ là 6.300 USD / 50.000 USD = 0,126 hoặc 12,6%. Điều này cho biết rằng bạn phải trả khoảng 12,6% thu nhập của mình dưới dạng thuế.

Làm thế nào để giảm thuế nợ?

Hai cách phổ biến để giảm hóa đơn thuế của bạn là tín dụng thuế và khấu trừ thuế.

  • Tín dụng thuế giúp giảm hóa đơn thuế của bạn dựa trên một số đô la cụ thể; chúng không phụ thuộc vào khung thuế mà bạn nằm trong.
  • Mặt khác, các khoản khấu trừ thuế giảm bớt số tiền thu nhập của bạn phải chịu thuế. Thông thường, các khoản khấu trừ giảm thu nhập chịu thuế của bạn theo tỷ lệ phần trăm của khung thuế thu nhập liên bang cao nhất mà bạn rơi vào. Ví dụ, nếu bạn ở trong khung thuế 22%, một khoản khấu trừ 1.000 đô la có thể giảm thuế của bạn đi 220 đô la.

Nói cách khác, hãy tận dụng tất cả các khoản khấu trừ thuế mà bạn có thể yêu cầu. Các khoản khấu trừ này giúp giảm thu nhập chịu thuế của bạn và có thể đưa bạn xuống khung thuế thấp hơn, dẫn đến mức thuế thấp hơn mà bạn phải trả.

Kết luận

Năm 2024, khung thuế và thuế suất thu nhập liên bang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức thuế mà người dân Hoa Kỳ phải trả. Với bảy mức thuế suất từ 10% đến 37%, hệ thống thu nhập liên bang cung cấp một cách cân bằng trong việc thu thuế theo năng lực tài chính của từng người.

Việc điều chỉnh các khung thuế hàng năm để phản ánh tỷ lệ lạm phát là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của hệ thống thuế. Điều này giúp ngăn người nộp thuế rơi vào tình trạng “leo khung” và hỗ trợ những người có thu nhập thấp hơn.

Tuy nhiên, việc áp dụng và tận dụng các khoản khấu trừ và tín dụng thuế cũng là một phần không thể thiếu trong việc giảm bớt gánh nặng thuế của người dân. Nhờ vào các khoản khấu trừ thuế, người nộp thuế có thể giảm được số thuế phải nộp dựa trên thu nhập và tình trạng gia đình.

Trên cơ sở những điều này, việc hiểu và tận dụng các quy định về khung thuế và thuế suất thu nhập liên bang là rất quan trọng để đảm bảo rằng mọi người đóng góp vào hệ thống thuế một cách công bằng và hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và bền vững của nền kinh tế đất nước.

About Author
Vu Thanh Mai

Change the world by being yourself.

View All Articles

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts