Rate this post

Khoản khấu trừ thuế giúp giảm thu nhập chịu thuế của bạn, có nghĩa là bạn sẽ phải đóng thuế trên số thu nhập giảm đi. Tín dụng thuế là một loại hỗ trợ trực tiếp giảm số tiền thuế bạn nợ. Để tận dụng những lợi ích này, bạn cần hiểu rõ về các khoản khấu trừ thuế và tín dụng thuế phổ biến, và làm thế nào để yêu cầu chúng trong quá trình khai thuế. Cùng Khởi Nghiệp Tại Mỹ tìm hiểu rõ hơn qua bài viết sau!

Tìm hiểu về các khoản giảm thuế

Các khoản giảm thuế thường được phân loại thành hai loại chính: khấu trừ thuế và tín dụng thuế. Tín dụng thuế cho phép bạn trừ trực tiếp số tiền thuế bạn nợ theo từng đô la, làm giảm tổng số thuế bạn phải trả. Trong khi đó, khấu trừ thuế (còn được gọi là khấu trừ thu nhập) cho phép bạn giảm đi số tiền thu nhập chịu thuế của mình trước khi tính thuế.

Nếu bạn đang xem xét các chương trình giảm thuế, bạn cần nhận biết sự khác biệt cơ bản giữa các khoản khấu trừ và tín dụng. Tín dụng thuế mang lại lợi ích trực tiếp hơn bằng cách giảm số tiền thuế mà bạn phải trả, trong khi khấu trừ thuế giảm số thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, đối với các khoản khấu trừ thuế, chúng có thể không mang lại nhiều lợi ích trừ khi bạn có chi phí khấu trừ đáng kể. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với những người có chi phí được khấu trừ cao hơn mức tiêu chuẩn. Hãy xem xét kỹ các khoản khấu trừ có sẵn và đảm bảo rằng bạn tận dụng tối đa các khoản giảm thuế có thể áp dụng cho tình huống cá nhân của bạn khi nộp thuế.

22 khoản khấu trừ thuế và giảm thuế phổ biến

Trong quá trình nộp thuế, việc tìm hiểu về các khoản khấu trừ và giảm thuế phổ biến là rất quan trọng để giảm thiểu khoản thuế phải đóng. Dưới đây là 22 khoản khấu trừ và giảm thuế thông dụng mà bạn nên biết để tận dụng những lợi ích thuế có sẵn.

Khấu Trừ Thuế
22 khoản khấu trừ thuế và giảm thuế phổ biến 2024

Tín dụng thuế trẻ em

Tín dụng thuế trẻ em (Child Tax Credit – CTC) là một khoản giảm thuế được cấp cho các gia đình có trẻ em dưới 17 tuổi. Để đủ điều kiện nhận tín dụng này, bạn cần phải đáp ứng một số yêu cầu về thu nhập nhất định. Tín dụng thuế trẻ em cho năm 2023 (mà sẽ được áp dụng khi nộp thuế vào năm 2024) có thể giúp bạn nhận được tới 2.000 đô la cho mỗi đứa trẻ, trong đó có tối đa 1.600 đô la là số tiền tín dụng có thể được hoàn lại.

Tín dụng thuế trẻ em là một khoản giảm thuế quan trọng giúp giảm bớt khoản thuế bạn phải đóng. Với mỗi đứa trẻ dưới 17 tuổi, bạn có thể nhận được lên đến 2.000 đô la tín dụng. Trong số này, có tới 1.600 đô la có thể được hoàn lại, có nghĩa là bạn có thể nhận lại số tiền này nếu số tiền giảm thuế của bạn vượt quá số tiền thuế bạn phải trả.

Tín dụng thuế trẻ em cũng có những yêu cầu về thu nhập mà bạn cần phải đáp ứng để đủ điều kiện nhận tín dụng. Việc này giúp đảm bảo rằng những người cần hỗ trợ giảm thuế nhất sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.

Có thể bạn quan tâm:  900 Câu Hỏi Thi Facial Tiếng Việt: Học và Ôn Luyện Hiệu Quả
Khấu Trừ Thuế
Tín dụng thuế trẻ em là khoản giảm thuế quan trọng giúp giảm bớt khoản thuế bạn phải đóng

Tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc

Tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc (Child and Dependent Care Credit – CDCC) là một khoản giảm thuế nhằm hỗ trợ chi phí chăm sóc ban ngày cho trẻ em dưới 13 tuổi, vợ/chồng, hoặc cha mẹ hoặc người phụ thuộc khác có nhu cầu đặc biệt và không thể tự chăm sóc bản thân để bạn có thể đi làm.

Thông thường, khoản giảm thuế này chi trả tới 35% của tổng chi phí chăm sóc, có giới hạn là 3.000 USD cho một người phụ thuộc hoặc 6.000 USD cho hai người phụ thuộc trở lên. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính của gia đình khi phải trả chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người thân phụ thuộc trong khi đi làm.

Để đủ điều kiện nhận CDCC, bạn phải đáp ứng một số điều kiện, bao gồm chi phí chăm sóc phải được trả cho một người phụ thuộc có thể được coi là người phụ thuộc cho mục đích thuế. Hơn nữa, bạn cần có thu nhập từ lao động hoặc thu nhập chính và phải chăm sóc người phụ thuộc để có thể đi làm hoặc đi học.

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (American Opportunity Tax Credit – AOTC) là một khoản giảm thuế quan trọng dành cho những người đóng thuế tại Mỹ. AOTC cho phép bạn yêu cầu giảm trừ toàn bộ 2.000 đô la đầu tiên mà bạn chi cho học phí, sách, thiết bị và học phí liên quan đến việc học tập (nhưng không bao gồm chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc đi lại), cộng thêm 25% của số tiền tiếp theo lên đến 2.000 đô la, tổng cộng là 2.500 đô la.

Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được khoản giảm thuế lên đến 2.500 đô la cho mỗi sinh viên nếu bạn đã chi tiêu đủ số tiền được yêu cầu cho mục đích giáo dục. Khoản giảm thuế này có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi trả các chi phí liên quan đến giáo dục đại học.

Tuy nhiên, để đủ điều kiện nhận AOTC, bạn cần đáp ứng các yêu cầu nhất định, bao gồm đó là bạn phải là người đóng thuế tại Mỹ và phải có thu nhập thích hợp để đáp ứng các điều kiện giảm thuế này.

Tín chỉ học tập suốt đời

Tín dụng học tập suốt đời (Lifetime Learning Credit) là một khoản giảm thuế quan trọng khác mà bạn có thể yêu cầu khi nộp thuế. Tín dụng này cho phép bạn giảm thuế 20% của số tiền đầu tiên mà bạn đã chi cho học phí và lệ phí, với tối đa là 2.000 đô la. Tín dụng học tập suốt đời không tính các chi phí sinh hoạt hàng ngày hoặc đi lại, nhưng bạn có thể yêu cầu giảm thuế cho sách và đồ dùng cần thiết liên quan đến các khóa học.

Điểm khác biệt giữa tín dụng học tập suốt đời và tín dụng thuế cơ hội của Mỹ là tín dụng học tập suốt đời không có giới hạn về số năm bạn có thể yêu cầu. Bất kỳ học viên nào tham gia các khóa học đủ điều kiện có thể đủ điều kiện để nhận tín dụng này.

Để được hưởng tín dụng học tập suốt đời, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm việc phải chi tiêu đủ số tiền cho mục đích giáo dục và đáp ứng các yêu cầu thu nhập.

Khấu Trừ Thuế
Tín dụng học tập suốt đời là một khoản giảm thuế đóng vai trò quan trọng

Khấu trừ lãi vay sinh viên

Khấu trừ lãi vay sinh viên cho phép bạn giảm tối đa 2.500 đô la từ thu nhập chịu thuế của mình nếu bạn trả lãi cho khoản vay sinh viên của mình. Điều này có nghĩa là số tiền này được loại bỏ trực tiếp khỏi số thu nhập của bạn khi tính toán số thuế. Để hưởng lợi từ khấu trừ này, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về trả lãi vay sinh viên và thu nhập.

Có thể bạn quan tâm:  Mất thẻ xanh Mỹ tại Việt Nam: Cách xử lý đúng cách

Tín dụng nhận con nuôi

Tín dụng nhận con nuôi là một khoản giảm thuế không hoàn lại giúp người nộp thuế trang trải chi phí nhận con nuôi theo các tiêu chuẩn nhất định cho mỗi đứa trẻ. Tín dụng này bắt đầu giảm dần khi thu nhập được sửa đổi (MAGI) của bạn vượt quá mức ngưỡng nhất định cho năm tính thuế đó. Với thuế năm 2023 (nộp thuế vào năm 2024), tín dụng này có thể lên đến 15.950 USD. Tuy nhiên, tín dụng này sẽ hoàn toàn loại bỏ khi MAGI của bạn đạt mức từ 279.230 USD trở lên.

Tín dụng thuế thu nhập kiếm được (EITC)

Tín dụng thuế thu nhập kiếm được (EITC) là một khoản giảm thuế được hoàn lại dành cho những người có thu nhập thấp và không có con hoặc có con. Với thuế năm 2023 (nộp thuế vào năm 2024), tín dụng này có mức dao động từ 600 đến 7.430 USD, phụ thuộc vào số lượng con bạn có, tình trạng hôn nhân và số thu nhập mà bạn kiếm được. Tín dụng này cung cấp một khoản giảm thuế đáng kể và có thể hoàn lại cho những người có thu nhập thấp.

Khấu trừ tiền quyên góp từ thiện

Nếu bạn làm các khoản quyên góp từ thiện và chia thành từng khoản, bạn có thể khấu trừ giá trị của những món quà từ thiện đủ điều kiện – bất kể là tiền mặt hay tài sản như quần áo hay ô tô – từ thu nhập chịu thuế của bạn. Theo IRS, bạn thường có thể khấu trừ đến 60% tổng thu nhập đã điều chỉnh của mình để ủng hộ các tổ chức từ thiện.

Khấu trừ chi phí y tế

Bạn có thể xóa các chi phí y tế đủ điều kiện không được hoàn trả cao hơn 7,5% tổng thu nhập đã điều chỉnh của mình trong năm tính thuế. Điều này bao gồm các chi phí như chi phí y tế, chi phí bảo hiểm y tế và các loại chi phí y tế khác.

Khấu trừ thuế tiểu bang và địa phương

Bạn có thể khấu trừ tối đa 10.000 đô la (5.000 đô la nếu kết hôn và nộp thuế riêng) cho tổng số thuế tài sản và thu nhập tiểu bang và địa phương hoặc thuế bán hàng thông qua việc giảm thuế được gọi là khấu trừ SALT (State and Local Taxes).

Khấu trừ lãi thế chấp

Khấu trừ lãi thế chấp được khuyến khích như một cách để làm cho việc sở hữu nhà trở nên hợp lý hơn. Việc này giảm thuế thu nhập liên bang mà các chủ sở hữu nhà đủ điều kiện phải trả bằng cách giảm thu nhập chịu thuế của họ theo số tiền lãi thế chấp mà họ phải trả.

Khấu trừ tiền thua cờ bạc

Các tổn thất và chi phí cờ bạc chỉ được khấu trừ trong phạm vi số tiền thắng cờ bạc. Vì vậy, nếu bạn chi 100 đô la cho vé số nhưng không thắng, bạn không thể khấu trừ số tiền này. Tuy nhiên, nếu bạn thắng và báo cáo số tiền thắng cờ bạc, bạn có thể khấu trừ các chi phí cờ bạc lên đến số tiền bạn đã thắng, không thể vượt quá số tiền thắng được báo cáo.

Khấu trừ khoản đóng góp IRA

Bạn có thể khấu trừ các khoản đóng góp cho IRA truyền thống, tuy nhiên số tiền bạn có thể khấu trừ sẽ phụ thuộc vào tình trạng bảo hiểm theo kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc của bạn hoặc của vợ/chồng bạn và thu nhập của bạn. Nếu bạn hoặc vợ/chồng của bạn đã được bảo hiểm qua kế hoạch nghỉ hưu từ nơi làm việc, hoặc thu nhập của bạn cao hơn một ngưỡng nhất định, khả năng khấu trừ sẽ bị hạn chế.

Khấu trừ khoản đóng góp 401(k)

IRS không tính thuế cho những khoản bạn chuyển trực tiếp từ tiền lương sang khoản 401(k) truyền thống. Vào năm 2023, bạn có thể đóng góp tối đa 22.500 USD (30.000 USD nếu bạn từ 50 tuổi trở lên). Vào năm 2024, giới hạn tăng lên thành 23.000 USD (30.500 USD nếu bạn từ 50 tuổi trở lên).

Những khoản đóng góp vào tài khoản 401(k) thường được tài trợ bởi người sử dụng lao động. Tuy nhiên, những người tự kinh doanh cũng có thể mở quỹ hưu trí 401(k) riêng của mình.

Có thể bạn quan tâm:  Tờ khai nhập cảnh Hoa Kỳ Mẫu I-94: Cách in mẫu I-94 trực tuyến
Khấu Trừ Thuế
IRS không tính thuế cho những khoản bạn chuyển trực tiếp từ tiền lương sang khoản 401(k) truyền thống

Tín dụng tiết kiệm

Tín dụng tiết kiệm cho phép bạn giảm thuế từ 10% đến 50% cho các khoản đóng góp cho IRA, 401(k), 403(b) hoặc một số kế hoạch nghỉ hưu khác. Số tiền tín dụng phụ thuộc vào tình trạng nộp thuế của bạn và thu nhập của bạn. Nếu bạn nộp thuế chung, tín dụng này có thể lên đến 4.000 USD.

Khấu trừ khoản đóng góp vào tài khoản tiết kiệm sức khỏe (HSA)

Các khoản đóng góp cho HSA được khấu trừ thuế, và các khoản rút tiền cũng được miễn thuế, miễn là bạn sử dụng chúng cho các chi phí y tế đủ điều kiện.

Khấu trừ chi phí tư doanh

Có nhiều khoản khấu trừ thuế cho các chi phí tư doanh dành cho những người làm nghề tự do, nhà thầu và các doanh nhân tự kinh doanh khác. Những khoản này giúp giảm thuế cho các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm chi phí văn phòng, chi phí quảng cáo, chi phí đi lại và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Khấu trừ văn phòng tại nhà

Nếu bạn sử dụng một phần ngôi nhà của mình thường xuyên để làm việc cho kinh doanh, IRS cho phép bạn khấu trừ một số chi phí liên quan đến văn phòng tại nhà. Điều này bao gồm tiền thuê nhà, tiện ích, thuế bất động sản, sửa chữa, bảo trì và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Khấu trừ chi phí giáo dục

Nếu bạn là giáo viên hoặc nhà giáo dục đủ điều kiện, bạn có thể khấu trừ tối đa 300 đô la cho các chi phí đồ dùng học tập. Nếu cả bạn và vợ/chồng là nhà giáo, mỗi người có thể được khấu trừ 300 đô la, vì vậy nếu cả hai người nộp đơn, họ có thể được khấu trừ lên đến 600 đô la khi nộp thuế.

Tín dụng thuế năng lượng mặt trời

Tín dụng thuế năng lượng mặt trời, hay “tín dụng năng lượng sạch dân cư”, có thể giúp bạn nhận được tới 30% chi phí lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, bao gồm máy nước nóng năng lượng mặt trời và tấm pin mặt trời.

Tín dụng thuế cải thiện nhà tiết kiệm năng lượng

Tín dụng thuế cải thiện nhà tiết kiệm năng lượng, được điều chỉnh theo Đạo luật Giảm lạm phát, cho phép chủ sở hữu nhà khấu trừ tới 3.200 USD cho các nâng cấp nhà đủ điều kiện như cửa sổ, cửa ra vào, và máy bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng khi họ nộp thuế.

Ưu đãi thuế xe điện

Khoản tín dụng thuế EV không hoàn lại dao động từ 3.750 USD đến 7.500 USD cho năm tính thuế 2023. Người nộp thuế cũng có thể được hưởng khoản tín dụng lên đến 4.000 USD cho các xe đã qua sử dụng. Điều này phụ thuộc vào một số quy tắc, bao gồm thu nhập, giá của chiếc xe và việc chiếc xe đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất của IRS cho xe điện.

Như vậy, các khoản khấu trừ thuế này cung cấp những lợi ích cụ thể cho người dân, khuyến khích việc đầu tư vào giáo dục, năng lượng sạch, và các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, chúng cũng làm nổi bật sự quan tâm của chính phủ đến việc thúc đẩy các hoạt động có lợi cho xã hội và môi trường.

Với sự hỗ trợ của những khoản khấu trừ thuế và giảm thuế này, người nộp thuế có thể hưởng lợi từ việc giảm tải tài chính và tạo ra động lực để đầu tư vào các lĩnh vực mang tính bền vững và phát triển. Việc áp dụng và tận dụng các chính sách này sẽ giúp gia tăng sự công bằng và tính khả dụng trong hệ thống thuế, mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng.

About Author
Vu Thanh Mai

Change the world by being yourself.

View All Articles

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts