Rate this post

Việc đóng góp vào quỹ 401(k) truyền thống mang lại lợi ích giảm thu nhập chịu thuế ngay lập tức, tuy nhiên khi bạn rút tiền sau này khi nghỉ hưu, bạn sẽ phải chịu thuế. Tất cả các kế hoạch 401(k) đều có những ưu đãi riêng về thuế, làm cho việc đóng góp vào 401(k) trở thành một cách tuyệt vời để tiết kiệm cho nghỉ hưu.

Các khoản đóng góp vào kế hoạch 401(k) truyền thống, cùng với bất kỳ khoản thu nhập phù hợp nào từ người sử dụng lao động và lợi nhuận trong tài khoản (như tiền lãi, cổ tức), đều được coi là hoãn thuế. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không phải trả thuế thu nhập cho số tiền này cho đến khi bạn rút tiền ra khỏi tài khoản.

Tuy nhiên, cách mà thuế 401(k) hoạt động và cách bạn phải trả thuế trên chúng là điều mà bạn cần hiểu rõ. Dưới đây là một vài quy tắc quan trọng mà Khởi Nghiệp Tại Mỹ muốn chia sẻ đến quý bạn đọc!

Thuế đối với khoản đóng góp 401(k)

Việc đóng góp vào quỹ 401(k) có được khấu trừ thuế không? Khoản đóng góp vào quỹ 401(k) của bạn được trích từ tiền lương trước khi các khoản thuế thu nhập được áp dụng, được gọi là “thu nhập trước thuế”. Điều này có nghĩa là hai điều quan trọng: 1) bạn không phải trả thuế thu nhập cho các khoản đóng góp đó và 2) các khoản đóng góp này có thể giảm tổng thu nhập đã điều chỉnh của bạn. Nếu có người tuyển dụng phù hợp, số tiền này cũng sẽ không bị đánh thuế.

Ví dụ cụ thể: Nếu bạn kiếm 50.000 đô la trước thuế và đóng góp 2.000 đô la vào quỹ 401(k) của mình, bạn sẽ chỉ bị đánh thuế trên số tiền ít hơn là 2.000 đô la. Khi khai thuế, bạn chỉ cần báo cáo là thu nhập là 48.000 đô la thay vì 50.000 đô la.

Những Điều Nên Biết Về Đóng Góp 401(k) Truyền Thống:

 • Vào năm 2024, bạn có thể đóng góp lên đến 23.000 đô la một năm cho kế hoạch 401(k). Nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, bạn có thể đóng góp tối đa là 30.500 đô la.
 • Giới hạn đóng góp hàng năm áp dụng cho mỗi người và tính cho tất cả các khoản đóng góp vào tài khoản 401(k) của bạn.
 • Bạn vẫn phải trả một số khoản thuế FICA (Medicare và An sinh xã hội) trên khoản đóng góp vào tiền lương của mình cho 401(k).
 • Chủ lao động của bạn sẽ gửi cho bạn một W-2 vào tháng 1 năm sau để cho biết họ đã trả cho bạn bao nhiêu trong năm dương lịch trước, cũng như số tiền bạn đã đóng góp vào 401(k) và số tiền thuế khấu trừ mà bạn đã trả.
Có thể bạn quan tâm:  I-485 là gì? Cách thức nộp đơn I-485 đồng thời
401(k)
Việc đóng góp vào quỹ 401(k) có được khấu trừ thuế không?

Thuế khi rút tiền 401(k)

Làm thế nào để việc rút tiền từ 401(k) bị đánh thuế?

Khi bạn rút tiền từ quỹ 401(k) truyền thống, số tiền này sẽ được xem như thu nhập thường xuyên trong năm bạn rút. Tỷ lệ thuế áp dụng sẽ phụ thuộc vào khung thuế liên bang tại thời điểm bạn rút tiền. Bạn có thể bắt đầu rút tiền từ quỹ 401(k) của mình mà không bị phạt khi đạt đến tuổi 59½. Tuy nhiên, bạn vẫn phải trả thuế vì bạn đã không trả thuế thu nhập khi gửi vào tài khoản này.

Một vài điểm quan trọng:

 • Nếu bạn đã nghỉ hưu, bạn phải bắt đầu nhận các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc từ tài khoản 401(k) truyền thống của mình khi bạn đến tuổi 72.
 • Nếu bạn không tuân theo yêu cầu về khoản phân phối tối thiểu, IRS có thể áp đặt mức phạt lên đến 50% số tiền không được phân phối.

Nếu bạn rút tiền từ 401(k) trước tuổi 59½, bạn sẽ gặp ba hậu quả chính:

 • Thuế bị giữ lại: IRS thường yêu cầu giữ lại 20% số tiền rút trước hạn 401(k) để đóng thuế. Ví dụ, nếu bạn rút 10.000 USD từ quỹ hưu trí 401(k) ở tuổi 40, bạn sẽ chỉ nhận được khoảng 8.000 USD.
 • Phạt từ IRS: Nếu bạn rút tiền từ 401(k) trước khi đạt tuổi 59½, IRS thường áp đặt mức phạt 10% khi bạn nộp tờ khai thuế. Điều này có nghĩa là bạn có thể phải trả cho chính phủ thêm 1.000 USD trong trường hợp trên.
 • Lượng tiền nghỉ hưu giảm: Việc rút tiền sớm có thể dẫn đến số tiền ít hơn cho nhu cầu nghỉ hưu của bạn, đặc biệt nếu thị trường đi xuống khi bạn bắt đầu rút tiền. Điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến tài chính của bạn.
401(k)
IRS có thể áp đặt mức phạt lên đến 50% số tiền không được phân phối

Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ mà bạn có thể tránh phạt của IRS khi rút tiền sớm từ quỹ 401(k) truyền thống. Ví dụ:

 • Nhận khoản thanh toán theo thời gian.
 • Đủ điều kiện để được phân bổ khó khăn với người quản lý kế hoạch.
 • Có sự kiện như ly hôn, sinh con, hoặc bị khuyết tật.
 • Đóng góp quá mức cho 401(k) của bạn.
 • Và nhiều trường hợp khác.

Cuối cùng, một quy định trong Đạo luật An toàn 2.0 cho phép phân phối khẩn cấp từ 401(k) lên đến 1.000 USD mỗi năm mà không bị phạt 10%. Người nộp thuế có thể trả lại 1.000 đô la trong vòng ba năm, nhưng không thể thực hiện phân bổ nào khác cho đến khi số tiền này được hoàn trả.

Trước thuế so với Roth 401(k)

Roth 401(k) là một tùy chọn được tài trợ bởi thu nhập sau thuế. Điều này có nghĩa là, khác với 401(k) truyền thống hoặc trước thuế, số tiền bạn đóng góp sẽ không giảm thu nhập chịu thuế khi bạn nộp đơn. Thay vào đó, bạn trả thuế cho số tiền trước khi nó được đưa vào tài khoản của bạn, cho phép bạn rút các khoản đóng góp miễn thuế sau này.

Có thể bạn quan tâm:  Chi tiết các từ, thuật ngữ chung cho ngành cắt tóc, thẩm mỹ của PSI
401(k)
Trước thuế so với Roth 401(k)

Một trong những nhà cung cấp chương trình hưu trí lớn nhất, cho biết gần 80% trong số các kế hoạch của họ hiện có tùy chọn Roth 401(k).

Những điểm quan trọng về Roth 401(k) mà bạn nên biết:

 • Bạn có thể bắt đầu rút tiền từ Roth 401(k) mà không bị phạt nếu bạn đã giữ tài khoản ít nhất 5 năm và đạt độ tuổi 59½.
 • Bạn cũng có thể rút sớm các khoản đóng góp từ Roth 401(k) nếu bạn đã giữ tài khoản ít nhất 5 năm và đáp ứng các điều kiện như khuyết tật hoặc tử vong.
 • Từ tháng 1 năm 2024, Roth 401(k) không còn yêu cầu nhận RMD (khoản phân phối tối thiểu bắt buộc).
 • Roth 401(k) có thể là một lựa chọn đáng xem nếu bạn dự định sẽ ở trong khung thuế cao hơn khi nghỉ hưu. Bởi khi rút tiền, bạn sẽ không phải trả thuế cho số tiền đã được đóng góp sau thuế.

So sánh Roth 401(k) với 401(k) truyền thống

Truyền thống 401(k):

 • Xử lý thuế đối với các khoản đóng góp: Các khoản đóng góp được thực hiện trước khi thuế, giảm tổng thu nhập điều chỉnh hiện tại của bạn. Số tiền phù hợp của người sử dụng lao động được chuyển vào tài khoản trước khi được thuế và sẽ được đánh thuế khi rút tiền.
 • Xử lý thuế khi rút tiền: Các khoản phân phối khi nghỉ hưu sẽ bị đánh thuế như thu nhập thông thường.
 • Quy tắc rút tiền: Việc rút tiền đóng góp và thu nhập sẽ bị đánh thuế. Việc phân phối trước 59 tuổi rưỡi có thể bị phạt, trừ khi bạn đáp ứng một trong các trường hợp ngoại lệ của IRS.

Roth 401(k):

 • Xử lý thuế đối với các khoản đóng góp: Các khoản đóng góp được thực hiện sau thuế, không ảnh hưởng đến tổng thu nhập điều chỉnh hiện tại. Số tiền phù hợp của người sử dụng lao động phải được chuyển vào tài khoản sau thuế và không bị đánh thuế khi rút tiền.
 • Xử lý thuế khi rút tiền: Không có thuế đối với các khoản phân phối đủ điều kiện khi nghỉ hưu.
 • Quy tắc rút tiền: Việc rút các khoản đóng góp và thu nhập không bị đánh thuế miễn là việc phân phối được IRS coi là đủ điều kiện: Tài khoản đã được giữ từ 5 năm trở lên và việc phân phối là do tàn tật hoặc tử vong, hoặc vào hoặc sau khi đủ tuổi 59½. Khác với Roth IRA, bạn không thể rút khoản đóng góp bất cứ lúc nào bạn muốn.
401(k)
So sánh Roth 401(k) với 401(k) truyền thống

7 cách để giảm thuế 401(k)

 • Chờ đợi rút tiền: Tránh rút tiền từ tài khoản 401(k) của bạn nếu có thể. Việc rút tiền, đặc biệt là rút sớm, có thể dẫn đến thuế và phạt.
 • Tìm ngoại lệ: Nếu bạn phải rút tiền sớm từ 401(k), kiểm tra xem liệu bạn có đủ điều kiện để được hưởng các ngoại lệ giúp tránh phải trả phạt rút tiền sớm hay không.
 • Xem xét các khoản tín dụng: Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện để nhận tín dụng tiết kiệm cho khoản đóng góp của mình. Chuyển khoản vào khoản 401(k) khác hoặc vào IRA thường không gây ra thuế, miễn là bạn nhận lại tiền trong vòng 60 ngày kể từ khi rút tiền. Nếu không, IRS có thể coi đây là một phân bổ, gây ra thuế và có thể là một hình phạt.
 • Cân nhắc vay thay vì rút tiền: Trong hầu hết các trường hợp, việc vay từ 401(k) yêu cầu bạn phải trả nợ trong vòng ba đến năm năm và thanh toán đều đặn. Tuy nhiên, không phải tất cả các kế hoạch 401(k) đều cung cấp cho vay. Hãy kiểm tra với quản trị viên kế hoạch của bạn để biết các quy định cụ thể.
 • Khám phá thu hoạch thất thuế: Bạn có thể bù đắp khoản thuế khi rút tiền từ 401(k) bằng cách bán các chứng khoán không hiệu quả với mức lỗ trong các tài khoản đầu tư khác mà bạn sở hữu. Những khoản lỗ này có thể giúp giảm hoặc thậm chí bù đắp toàn bộ số thuế khi rút tiền từ 401(k) thông qua chiến lược gọi là “thu lỗ thuế”.
 • Tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia thuế: Có nhiều cách khác để giảm thiểu thuế từ 401(k) của bạn. Một chuyên gia thuế có trình độ sẽ có thể thảo luận về các lựa chọn của bạn và hướng dẫn bạn cách tối ưu hoá tài chính và giảm thiểu thuế khi rút tiền từ quỹ hưu trí.
Có thể bạn quan tâm:  Kinh doanh tại Hoa Kỳ: Hướng dẫn khởi nghiệp cho người mới

Các chiến lược này có thể giúp bạn hiểu cách tối ưu hóa tài chính cá nhân của mình và tránh những khoản thuế không cần thiết khi rút tiền từ khoản 401(k) của mình.

Để tối ưu hóa lợi ích của mình và tránh các khoản thuế không cần thiết, hãy tìm hiểu kỹ về các quy định và quyền lợi liên quan đến quỹ hưu trí 401(k). Cũng nên tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia thuế để có được những lời khuyên phù hợp về việc đóng góp và rút tiền từ quỹ 401(k). Quản lý tài chính thông minh sẽ giúp bạn đảm bảo tương lai hưu trí vững chắc và giảm thiểu các rủi ro về thuế trong quá trình sử dụng quỹ hưu trí này.

About Author
Vu Thanh Mai

Change the world by being yourself.

View All Articles

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts